دين وفطرت

آیا شرکت کردن در نماز جمعه در ایام قرنطینه واجب هست؟

به دلایل بهداشتی و سلامتی ممکن است در برخی شهرها در راستای مبارزه با ویروس کرونا قرنطینه اعلام شده و به همین دلیل در این شهرها نماز جمعه برگزار نگردد. این در حالی است که ممکن است در شهرهای دیگر نمازجمعه برگزار گردد. آیا شرکت کردن در نماز جمعه هایی که در جاهای دیگر برگزار می شود واجب است؟

پیش از هر چیز باید بگویم که تمامی انسان ها باید مقررات قرنطینه را رعایت کنند. رعایت این توصیه‌ها از نظر شرعی نیز واجب است.  هر جایی که برای جلوگیری از خطر انتشار ویروس کرونا برگزاری این گونه تجمعات ممنوع شده است باید این محدودیت ها رعایت شده و جدی گرفته شود. این حکم شرعی و رعایت آن برای هر انسانی واجب است. یعنی اگر مسؤولین امور بهداشتی در این زمینه رعایت امری را لازم می‌دانند، رعایت آن برای جلوگیری از انتشار بیماری لازم است. در چنین شرایطی باید از شرکت در تجمعات  دینی، مجالس یا جشن و شادی و به ‌طور کلی حضور در فضاهای شلوغ، در مواردی که ضرورتی در بین نباشد، اجتناب کرد.

همچنین، در شرایط فعلی و شیوع ویروس کرونا، هر جا که به همین دلیل نمازهای جمعه موقتاً  تعطیل شده است مسلمانان نباید از ترک نماز جمعه بیمناک شوند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید