دين وفطرت

آیا شرکت کردن در نماز جمعه در حالی که هنوز تهلکه ویروس از بین نرفته جایز هست؟

به منظور پیشگیری بیماری مسری فیروس کورونا درکشور ما تمام مساجد بسته شد و نماز جمعه متوقف شده است. اما در بعضی اماکن مردم نمازشان را در مساجد ادا می کنند.در چنین حالت برای ما ادا کردن نماز جمعه در همان مساجد واجب است؟

پاسخ:

به دلیل  بیماری مسری کووید- ۱۹ و با شدت گرفتن روند گسترش آن برگزاری نماز جمعه و نمازهای دیگر از جمله نماز عید در تمام مساجد کشور ما و همچنین در کشورهای دیگر متوقف شده است. برای جلوگیری شیوع فیروس و افزایش مبتلایان، بهتر است  مردم داخل مساجد نشوند و اگر ممکن باشد می توانند در حیاط مساجد نمازشان را ادا نمایند. اما اگر این هم ممکن نباشد نمازهای یومیه خود را در خانه خود بخوانند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید