دين وفطرت

آیا طلسم برای بستن بخت در بچه‌دار نشدن صحت دارد؟

آیا طلسم برای بستن بخت در بچه‌دار نشدن صحت دارد؟

سوال:

به شخصی گفته اند که  به شما جادو و طلسیم کرده اند  و بنابراین نمی توانید بچه دار شوید.  آیا چنین چیزی امکان پذیر است؟

پاسخ:

به طور کلی در دین ما چیزی به نام سحر و جادو  و طلسیم وجود ندارد، متأسفانه برخی از مسلمانان این را باور دارند، و متأسفانه برخی از رجال دین نیز از این باورشان برای استثمار مردم استفاده می کنند.

نباید فراموش کرد که دین ما مبتنی بر علم است و آنچه از علم دور شود از دین نیز دور خواهد شد.

نخستین آیه قرآن کریم با “اقرا” (بخوان) آغاز می شود، بدین ترتیب دین اسلام  ما را به دانش و تحصیل دعوت می کند.

بنابراین مسلمان عاقل و بیدار نباید فریب دروغ هایی مانند جادوگری و طلسم را بخورد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید