دين وفطرت

آیا عروس بعد از مرگ شوهر بر پدر شوهر محرم است؟

سوال:

شوهرم شش ماه قبل فوت کرده است. سوال من این است که آیا پدر شوهرم کما فی السابق به من محرم است یا با مرگ شوهرم محرمیت از بین می رود؟

پاسخ:

در این مورد قران کریم می فرماید:

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ

همسران پسرانتان -پسرانى كه از صلب خودتان هستندبر شما حرام گرديده است، (نساء 23)

با ازدواج زوجین بین زن و مرد عروس و پدر شوهر بر هم محرم می شود و این محرمیت برای همیشه باقی میماند . اگر زن و شوهر ازهم طلاق بگیرند ویااینکه شوهر بمیرد پدر شوهر محرم ابدی می باشد. و از محرمییت پدر شوهر بواسطه مرگ یا به طلاق شوهر از بین نمی رود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید