دين وفطرت

آیا قرآن هم دچار تحریف شده است؟

آیا قرآن هم دچار تحریف شده است؟

عده ای از جمله برخی مسلمانان به این موضوع اعتقاد دارند که قرآن دچار تحریف شده و می گویند “از دردهای زمانه ما این است که ما دراین زمان از داشتن قرآن واقعی محروم هستیم و این قرآنی که داریم تنها بخشی از قرآن اصلی است. ”

این سوال از سوالاتی است که ممکن است کمی تعصب اعتقادی ما را تحت تاثیر قرار دهد ولی برای یافتن پاسخ ابتدا باید تعصب را کنار گذاشت تا بتوانیم به صورت منطقی این سوال را تحلیل و جواب را بیابیم. .خدا در آیه 9 سوره حجر می فرماید: ما قرآن را نازل کردیم و محافظ آن خواهیم بود.
‌‌
کسانیکه این سوال را مطرح می کنند دو دسته هستند. دسته اول اعتقاد دارند که آیاتی به قرآن اضافه شده است. در جواب باید گفت اگر چنین ادعایی درست باشد، به طور قطع نمی توان گفت که کدام آیه بعدا به قرآن اضافه شده و کدام آیات اصیل هستند. حتی ممکن است آیات مربوط به دنیای پس از مرگ، بهشت و جهنم، یگانگی خدا، پیامبری حضرت محمد و … هم جزو آیاتی باشند که به قرآن اضافه شده اند.

پس اگر معتقد باشیم که حتی یک آیه به قرآن اضافه شده، عملا کل قرآن زیر سوال برده ایم و با این استدلال قرآن قابل استفاده نخواهد بود.

در حالت دوم عده ای باور دارند که به قرآن چیزی اضافه نشده، بلکه فقط از آن آیاتی حذف شده است. ‌

در جواب باید گفت که چنین ادعایی غیر ممکن است. زیرا اگر فرض کنیم که آیاتی از قرآن حذف شده، پس چطور می توان وجود آیه 9 سوره حجر را توضیح داد. یعنی از طرفی خدا فرموده قرآن را حفظ می کند ولی از سوی دیگر آنرا حفظ نکرده و بخشی از آن حذف شده است. پس با قبول این فرض، این آیه باید بعدا اضافه شده باشد که در این صورت هم مجددا کل آیات قرآن زیر سوال خواهد رفت.


گفته می شود این قرآن که دست ما است قرآن تحریف شده است، ولی اصل آن تا زمان مشخصی در یک جای خاص حفظ شده است و دست ما به آن نمی رسد. و می گویند منظور خدا از حفظ قرآن همین موضوع است.

باید گفت کسیکه به این موضوع باور دارد نیازی نیست که در حال حاضر مسلمان باشد. زیرا در این شرایط هیچ آیه قرآن قابل اعتماد نبوده و نیازی نیست که به این اسلام مشکوک ایمان داشت و مطمئنا خدا هم او را بازخواست نخواهد کرد

عده ای می گویند پس اینکه گفته می شود قرآن در چند روایت وجود داشته، چیست؟ باید گفت اختلاف در روایات قرآن در حد فتحه و کسره و ضمه بوده است و در حد اضافه یا کم کردن آیه یا تغییر معنای آیه نیست و در عمل تاثیری در مفاهیم قرآن نداشته است. علت این اختلاف در روایات این موضوع است که در رسم الخط عربی قدیم حرکات نوشته نمی شد و گاها اختلافات ناچزی در روایات پیش می آمد

نکته قابل تامل این است که اگر روایات اختلاف مهمی در معانی داشتند، در این 1400 سال حتما فرقه ها و گروههای زیادی در بین مسلمانان وجود می داشت که هر یک پیرو یک روایت از قرآن بودند

در حال حاضر به اتفاق یک روایت که از همه کاملتر است در بین همه مسلمانان رواج دارد و شاید بتوان گفت این هم به نوعی بخشی از حفاظتی است که خدا از قرآن انجام می دهد.

نتیجه گیری : با توجه به مطالب گفته شده، کسی نمی تواند ادعا کند که به خدا و آخرت ایمان دارد و مسلمان است، در حالی که به این اعتقاد داشته باشد که به قرآن آیه ای اضافه شده و یا آیه ای از آن کم شده است. زیرا اثبات شد که در این صورت کل آیات قرآن مشکوک بوده و نمی توان گفت که حتی آیات مربوط به آخرت و بهشت و جهنمی بعدا اضافه نشده باشند. تنها کسی می تواند این ادعا را بکند که غیر مسلمان باشد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید