دين وفطرت
آیا لمس و تلاوت قران کریم بدون وضو اشکال دارد؟

آیا لمس و تلاوت قران کریم بدون وضو اشکال دارد؟

 

آیا لمس و تلاوت قران کریم بدون وضو اشکال دارد؟  در این باره قران کریم چه امری می فرماید؟

بعضی ها درباره حرمت لمس قران کریم بدون وضو آیه 79 سوره مبارکه واقعه را دلیل می دهند:

لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ»

جز پاكيزگان به آن دست نزنند. فرو آمده از سوى پروردگار جهانيان است

حال آنکه از این آیه به این نتیجه نمی آید که به متن قران کریم بدون وضو دست زدن حرام است. چون در متن آیه نمی گوید که "باید دست نزنند" در آیه می گوید " دست نزنند" یعنی اگر بخواهند نمی توانند دست بزنند. و در این آیه "به آن" مقصود قران کریم نیست منظور از "آن" لوح محفوظ می شود.

ثانیا باید توجه کرد که هنگام نزول این آیه شریفه قران در دست ما مثل کتاب نبود که خدا دست زدن به آن بدون وضو حرام بفرماید. و ما قبل این  آیه لفظ "مکنون" آمده است و متن  قران کریم مکنون نیست و مکنون لوح محفوظ است.

ثالثا در باره وجوبت وضو هنگام لمس و تلاوت قران کریم احادیث صحیح وجود ندارد. بلعکس احادیث و روایات فراوانی وجود دارد که  وضو لازم نیست.  

یکی از آنها را به خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می کنیم:

"تلاوت قران و لمس به آن بدون وضو جایز است" (بخاری، 3773، مسلم 3890

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها