دين وفطرت
آیا مرگ مبطل نکاح است؟

آیا مرگ مبطل نکاح است؟

آیا مرگ مبطل نکاح است؟

سؤال: آیا بعد از مردن زن و شوهر به یک دیگر نامحرم خواهد شد؟ یعنی مثلا دیگر مرد نمی تواند به همسر فوت شده غسل دهد و یا تو قبر بگذارد؟

جواب: در بعضی مذاهب فقهی این نظر وجود دارد که بعد از مرگ نکاح بین زن و شوهر ابطال می شود و آنان دیگر به یک دیگر نامحرم خواهند شد. مثلا در مذهب حنفی می گویند که اگر زنش مرده باشد، شوهر برای او نامحرم است، لذا نمی تواند زنش را غسل دهد. اما اگر بر عکس، مرد مرده باشد، زنش می تواند همسرش را غسل دهد.

اما جواب صحیح این است: مرگ موجب ابطال نکاح نمی شود و هم زن هم مرد می توانند یک دیگر را غسل بدهند. وقتی حضرت فاطمه (ع) فوت شد، امام علی (ع) خودش غسل و کفن کرده است و خودش هم دفنش کرد. با این حال چه طور می شود ادعا کرد که مرگ زوجین را نامحرم می کند؟!

نظریه ها

ما را در فضای مجازی دنبال کنید