دين وفطرت

آیا نگاه کردن به عکسهای مبتذل و حرف زدن در باره موضوعات مستهجن روزه را باطل می کنند؟

آیا نگاه کردن به عکسهای مبتذل و حرف زدن در باره موضوعات مستهجن روزه را باطل می کنند؟

پاسخ:

اگر نگاه‌کردن به آن تصاوير به قصد ريبه باشد و يا کسی  بداند که منجر به تحريک شهوت او مى‏شود و يا خوف ارتکاب گناه و مفسده باشد، در اينصورت نگاه‌کردن به آنها حرام است و اين که به خاطر آن انسان به حرام ديگرى نمى ‏افتد، مجوّز ارتکاب فعلى که شرعاً حرام است، نمى ‏باشد. اما اگر روزه دار این کار را انجام دهد روزه را باطل نمی کند هر چند گناه کرده است و باید توبه کند.

چیزهایی که روزه را باطل می کند عبارتند از:

خوردن ،

آشامیدن،

و مقاربت جنسی

انجام یکی از این چیزها روزه را باطل می‌کند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید