دين وفطرت

آیا همه علوم بشری در قرآن کریم وجود دارد؟

ابتدا می خواهیم یادآوری کنیم که قرآن کریم کتاب علمی نیست بلکه کتاب زندگی است و مقصد اصلی از نزول کتاب خدا هدایت و راهنمایی مردم  به سوی سعادت و کمال است.

ولی علم بخشی از قرآن و زندگی است. وقتی در آیات قرآن کریم، بررسی می‌ نماییم؛ شاهد می شویم که علاوه بر هدایت معنوی بشر،‌ در مورد علوم مختلف هم در این کتاب سخن به میان آمده است.

بنا بر آیه 88 سوره نحل می توانیم گفت که انسان اگر بتواند کتاب خدا را خوب بررسی کند می تواند از آن استخراج کند و حقایق را کشف نماید. همانطور که در زمان حضرت سلیمان شخصی علم و دانش از کتاب داشت  به سلیمان گفت که من می توانم تخت ملکه سبأ را قبل از آن که چشم بر هم زنى نزد تو بیاورم  در آیه مذکور خدای متعال می فرماید: ” وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ ءٍ”   یعنی “ما کتاب را بر تو نازل کردیم که روشن کننده هر چیزی است”

علم- توانایی فرد است که بتواند با آن زندگی خود را به روشی درست ادامه دهد. به همین دلیل است که دانشمند بزرگ و معروف ابوحنیفه در باره علم اینچنین می گوید: “علم واقعی این است که انسان به وسیله آن بتواند تشخیص دهد که چه چیزهای به او منفعتی و چه چیزهای ضرری دارد.”

خلاصه کلام، حتی اگر قرآن کریم  کتاب علمی نباشد، هر اهل علم می تواند مطلبی از  آن را برای خودش پیدا بکند و در باره او بیندیشد.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید