دين وفطرت

آیا هنگام اسلام آوردن واجب هست که شهادتین را فقط در زبان عربی اقرار کرد؟

شهادتین به گواهى دادن به یگانگى خدا و رسالت حضرت محمد (ص) گفته می شود. یعنی انسان با اقرار این دو جمله را به هر زبانی که می خواهد   (أشْهَدُ أنْ لا الهَ الّا اللَّه و أشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه) یعنی  معبودى جز خداى یگانه نیست، حضرت محمد(ص) پیامبر خدا است اسلام خود را اعلام می نماید. ولی.. متاسفانه برخی از مردم اینطور فکر می کنند  که فقط با گفتن این دو جمله انسان مسلمان می شود. اما باید توجه داشت که مسلمان بودن با گفتن دو جمله “اشهد أن لا اله الا الله” و “اشهد أن محمد رسول الله” حاصل نمی‌شود، شخص علاوه بر گفتن شهادتين بايد از دستورات قران کریم اطاعت كرده و به احكام آن عمل نمايد. یعنی گفته خود را باید ایمان خود تایید نماید، ايمان يعنی اقرار و اطمينان قلبي، و اين ايمان آن وقت كامل می ‌شود كه انسان  به دستورات و تكاليف الاهی هم عمل نمايد.

بنابر این برای ایمان و تایید یگانگی خدای متعال و تصدیق رسالت حضرت محمد (ص) باید قران را بطور صحیح خواند. زیرا قرآن تنها کتابی است که از طریق آن می توان به ایمان واقعی دست یافت. انسان فقط از طریق کتاب خدا  می تواند به خدا ایمان واقعی  بیاورد و  قرآن کریم  اثبات نبوت حضرت محمد (ص) می باشد.

بنابراین ، اعتراف به تنهایی با زبان کافی نیست و شخص باید معنای آنچه را که می گوید درک کند و در باره آن تدبر نماید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید