دين وفطرت

آیا چشم زخم میتواند باعث مرگ شود؟

آیا چشم زخم میتواند باعث مرگ شود؟

وقتی به قرآن کریم و احادیث نبوی نگاه می کنیم، در این مورد اطلاعی به دست ما نمی آید. بنابراین نمی توانیم آن را تأیید کنیم. میان مردم این باور وجود دارد که چشم بد باعث مرگ انسان می شود، از این رو  اقدامات مختلفی انجام می دهند.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

آیا چشم زخم حقیقت است؟

ما را در فضای مجازی دنبال کنید