دين وفطرت

آیا کسی که نماز نمی خواند تمامی کارهای خوبی که انجام می دهد ارزشی ندارد؟

آیا کسی که نماز نمی خواند تمامی کارهای خوبی که انجام می دهد ارزشی ندارد؟

پاسخ:

در دین ما نماز ستون دین است و کسی که خودش را مسلمان حساب می کند باید نماز بخواند. چون نماز جایگاه مهمی در بین سایر احکام و اعمالی دارد که لازم است یک مسلمان آنها را انجام دهد. و به خاطر همین اهمیت، جزو اولین مواردی است که مورد محاسبه قرار می گیرد.

اما کسی که نماز نمی خواند ولی در راه خدای متعال صدقه می دهد یا این که روزه می گیرد انشاء الله دز طرف خداوند عالم پزیرفته می شود. اگر به قران کریم توجه فرمایید خواهید دید که خدای متعال  نمی فرماید کسی را به نماز خواندن مجبور کنید. بنابر این ما نباید کسی را مجبور به نماز نماییم بلکه خودمان نمونه باشیم تا آنان از ما عبرت بگیرند و واجبات دین اسلام را ادا نمایند.

بنابر این کسی که اعمال صالح انجام دهد خواه نماز بخواند خواه نخواهد کار خوبی انجام کرده است و انشاء الله قبول می شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید