دين وفطرت

اجرای جشن عروسی در مسجد

سلام علیکم

برخی مسمانان باور دارند که مراسم عروسی مطابق با موازن اسلام  باید در مسجد برگزاز شود، اما در زمان فعلی چگونه می توان این کار را اجرا کرد؟  آیا واقعا  برگزاری مراسم عروسی باید فقط در مسجد اجرا می شود؟ لطفا راهنمایی کنید.

پاسخ:

علیکم سلام.

اینچنین حکم وجود ندارد که باید عروسی مسلمان فقط در مساجد اجرا شود. این ادعا اشتباه است. با توجه به مراسم عروسی زمان پیامبر (ص) بعد از آنکه  طرفین در مورد ازدواج موافقت می کردند شرکت کنندگان مراسم عروسی در آن خانه کمی غذا خورده و یک نفر از آنها در حیات خانه به دف می زد. چون عروسی نباید در خفا برگزار شود و بهتر است صدای دف شنیده شود تا مردم در باره این ازدواج اطلاع داشته باشد.

البته می توان این جلسه را در مساجد نیز برگزار کرد  لذا مسجد به ‌عنوان یک پایگاه مهم اجتماعی در دین اسلام است.

خلاصه در مسجد می توان جشن عروسی با رعایت احترام و شئون آن برگزار کرد و به طورکلی باید حرمت و احترام مساجد نگه داشته  شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید