دين وفطرت

ادای نماز در عقب امام

سوال : جناب استاد گرانقدر و معزز. من در افغانستان زندگی میکنم شاید از طریق رسانه ها اوضاع افغانستان و دولت اش به شما معلوم باشد اکنون در نماز های جمعه در خطبه نماز جمعه از رهبری طالبان بنام شیخ هیبت الله ياد مي کنند یعنی مانند گذشته در دولت اسلامی (خلافت) نام امیرالمونین در خطبه یاد میشد. اکنون هیبت الله را جایگاه خلیفه و یا هم امیرالمونین داده برایش خطبه ایراد میکنند آیا نماز جمعه در عقب همچون امام جایز است یا خیر؟

 

جواب : برادر محترم  یکی از از ارکان اسلام همانا ادای نماز میباشد خواندن نماز های پنج گانه با جماعت تشویق شده اگر کسی امگان داشته باشد کوشش بکند نماز های پنج گانه را با جماعت ادا نماید اگر این امکان را نداشته باشد میتواند نماز های پنج گانه را در خانه اش به شکل انفرادی ادا نماید فقط نماز جمعه یک نمازی  هست درمسجد جامع با جماعت ادا میگردد فلهذا شما نباید صرف به خواطر ذکر امام در خطبه نام یک شخص را  این فرض الهی را ترک نمائید. از طرف دیگر اینکه شما وقتی که نماز را با جماعت ادا میکنید با وجودیکه به امام اقتدا میکنید باز هم نماز خود تان را میخوانید کافیست که شخصی که  شما به آن  اقتدا نموده اید مشرک نباشد یعنی افعالی شرکی از ایشان صادر نشده باشد میتوانید در عقب هر شخصی نماز تان را ادا نمائید.

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید