دين وفطرت
استگاه های ما پس از زندگی در دنیا (1)

استگاه های ما پس از زندگی در دنیا (1)

استگاه های ما پس از زندگی در دنیا (1)

در بین دنیا و قیامت عالم قبر قرار گرفته است قرآن مجید در تعدادی از آیات از آن سخن گفته است:

ثم أماته فأقبره [1]

سپس او را میراند، پس وارد قبر کرد

و در آیه دیگر می‏فرماید:

و أن الله یبعث من فی القبور [2]

خدا کسانی را که در قبرها هستند بر می‏انگیزد

دومین منزل واقعی انسان از نظر قرآن همان برزخ است که روح و روان انسان با بدن متناسبی در آن محیط بسر می‏برد، و انسان برای خود در آنجا حالاتی دارد که متذکر می‏شویم و مقصود از «قبر» در مواردی همان جهان برزخ است.

قرآن کریم می‏فرماید:

و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون [3]

و در پیشاپیش آنان برزخی است تا روزی که بر انگیخته می‏شوند

«برزخ» در زبان عربی به معنی فاصله است چنانکه می‏فرماید:

بینهما برزخ لا یبغیان [4]

میان دو دریا، فاصله و حائلی است که به هم سرایت نمی‏کند

از جمله آیاتی که به گونه‏ای بر حیات برزخی دلالت می‏کند آیه یاد شده در زیر است:

قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین، فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل [5]

(کافران) می‏گویند پروردگارا دوبار ما را میراندی، و دوبار زنده کردی پس ما به گناهان خود معترفیم، پس آیا راهی برای بیرون رفتن از آتش دوزخ وجود دارد؟

مفسران در اینکه مقصود از این دو میراندن و زنده کردن چیست اختلاف نظر دارند که به نظر ما صحیح تر این است که مقصود از دو «اماته» یکی میراندن در همین جهان است و دیگری اماته‏ای است که پس از حیات برزخی به هنگام نفخ صور نخست، تحقق می‏پذیرد و مرگ همه را فرا می‏گیرد:

و نفخ فی الصور فصعق من فی السموات و من فی الأرض الا ما شاء الله [6]

آنگاه که در صور دمیده شد آنکه در آسمانها و زمین است می‏میرد مگر آنچه را که خدا بخواهد .

اما دو "احیا " یکی عبارت است از احیاء پس از مرگ دنیوی که حیات برزخی نام دارد، و دیگری احیائی که پس از دومین نفخ در صور انجام می‏گیرد که همگان در رستاخیز محشور می‏شوند:

و نفخ فی الصور فاذا هم من الأجداث الی ربهم ینسلون [7]

در صور دمیده می‏شود ناگاه مردگان از قبرها به سوی محشر می‏شتابند

با این حال اماته و احیا دو بار چنین خواهد شد:

1ـ اماته نخست: مرگ در این دنیا؛

2ـ اماته دوم: مرگ در نخستین نفخ صور؛

3ـ احیاء اول: زنده شدن انسان در برزخ پس از مرگ دنیوی.

4ـ احیاء دوم: زنده شدن انسان پس از دومین نفخ صور.

خلاصه مطلب این است که هر کسی که تا حالا مرده باشد، در یک عالم دیگر به نام برزخ است.

 


[1]  عبس/8

[2]  فاطر/22

[3]  مۆمنون/100

[4]  الرحمن/20

[5]  غافر/11

[6] زمر/68

[7]  یس/51

ما را در فضای مجازی دنبال کنید