دين وفطرت
اگر شیطان فرشته است پس چرا از آتش آفریده شده است؟

اگر شیطان فرشته است پس چرا از آتش آفریده شده است؟

 

اولا باید بدانیم که کلمه  شیطان اسم عام و کلمه  ابلیس اسم خاص می باشد. ابلیس از فرشتگان مقرب خدای تعالی بود و برای این که عصیان کرد به شیطان تبدیل شد. شیطان آنچنانکه از موارد استعمال آن به دست می آید موجودی است فتنه انگیز، موذی و مضرکه پیوسته در صدد آزار و اذیت و انحراف و گمراهی مردم است و بر ایجاد اختلاف و فساد کوششی پیگیر و مستمر دارد،چنانچه خداوند در آیه 91 سوره مائده می فرماید: شیطان پیوسته می کوشد تا در میان شما دشمنی و کینه ایجاد کند.

علاوه بر این ابلیس به تصریح قران کریم از جنس آتش بوده است. و در هیچ جایی قران نیامده است که ملائکه و فرشتگان از آتش خلق شده باشند و آنان از نور  آفریده شده اند ولی در این باره هم  در کتاب مقدس ما آیه ای وجود ندارد.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید