دين وفطرت
باطل شدن وضوء قبل از نمازجماعت

باطل شدن وضوء قبل از نمازجماعت

باطل شدن وضوء قبل از نمازجماعت

سوال: در نماز جمعه وضوء ام باطل شد. در طبقه بالا بودم و به خطبه گوش می دادم. چون می دانستم بدون وضوء نمی توانم نماز بخوانم مجبور شدم از مسجد خارج شوم. و نماز جمعه را نخواندم. وقتی به خانه آمدم خیلی ناراحت شدم و به فکرم آمد که آیا می توانستم تیمم کنم و نمازم را بخوانم؟

جواب: وقتی منتظر نماز جمعه هستیم، کسی اگر قبل از نماز واجب وضویش باطل شود باید برود و وضوء بگیرد. با ترس از اینکه وقت نماز را از دست می دهد نمی توان تیمم کرد. اگر وقتی که بعد از برگشت از وضوء گرفتن نماز تمام شده باشد، نماز ظهر آن روز را می خواند. در نتیجه اگر شما نماز ظهر آن روز را بخوانید دیگر کار خاصی لازم نیست که باید انجام دهید.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها