دين وفطرت
بچه ها از چه سنی باید نماز بخوانند؟

بچه ها از چه سنی باید نماز بخوانند؟

بچه ها از چه سنی باید نماز بخوانند؟

سوال: نماز خواندن از چه سنی برای بچه ها واجب می شود؟

جواب: شروع عبادت با سن و سال ارتباطی ندارد. در دین اسلام مکلف بودن از دوران بلوغ آغاز می شود. نماز خواندن هم بر هر مسلمان پسر و یا دختر که به سمن بلوغ رسیده باشد، واجب است.

بلوغ در پسرها، در زمانی که احتلام می شوند،  و در دختر ها زمانی که عادت ماهانه می بینند شروع می شود. این سن در پسر و دختر در همه ثابت نمی باشد و در افراد نسبت به شرایط اقلیمی و ژنتیکی منطقه زندگی متفاوت می باشد. حداکثر این سن در پسر و دختر 15 سال می باشد. یعنی اگر در سن 15 سالگی هم دخترعادت ندیده و پسر هم احتلام نشود بالغ محسوب شده و مکلف است که عبادات را انجام داده و حلال و حرامها را رعایت کند.

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها