دين وفطرت

تسبیحات چه حکمی دارد؟

تسبیحات چه حکمی دارد؟

مسلمانان معمولاً بعد از نمازهای یومیه تسبیحات می خوانند. آیا جایز هست؟

تاریخچه تسبیحات یعنی گفتن  ۳۴ مرتبه الله اکبر، ۳۳ مرتبه  الحمدلله و ۳۳ مرتبه  سبحان الله بعد از نمازهای یومیه  از زمان عثمانی ها آغاز می شود. در جایی دیگر در این باره منبع صحیحی وجود ندارد. سوال را به این شکل بگذاریم ” آیا بعد از نماز تسبیحات خواندن جایز هست؟”

بله، اشکالی ندارد ولی دعاهایى که می خوانیم باید با عنایت و توجه به معانى آنها خوانده شود. خواندن بدون ادراک چه اثری دارد؟

مهمتر این است که هر چیزی که می خوانیم معنایش فهمیده شود. حتی وارد شده است که حضرت پیامبر تسبیحات را به دخترش حضرت فاطمه آموخته است. خوب،  این مهم نیست، مهمتترین مساله در این مورد چنانچه در بالا عرض کردیم ادراک کردن است و الا 33 هزار بار ‏خواندنش نیز بی‌ثمر است. و به همین جهت بهتر است هر مسلمان با معناى نماز و دعاها آشنا گردد تا بفهمد با پروردگار خود چه مى گوید و مهم است كه انسان بداند خداوند از او چه خواسته است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید