دين وفطرت

تقسیم سهم الارث

سوال:

مادرم درگذشت و پدرم درقیدحیات است و  6 برادر دارم و من میان آنها یک دختر هستم ، چگونه باید ارث را تقسیم کرد؟

پاسخ:

یکی از آثار حقوقی عقد زواج ارث بردن همسر و شوهر و اولادشان از یکدیگر می باشد که کتاب خدا به این مساله اهمیتی زیادی داده است. بنابر این مسلمانان باید در این مورد مواظب باشند تا حقی کسی را در گردن دیگری نگذارند.

از سوال شما فهمیدم که مادر شما بعد از درگذاشتش شوهرش ، یک دختر و 6 پسر را بعنوان ورثه بعد از خود ترک کرد

بنابر این سهم الارث وی به وارثان او تعلق خواهد گرفت.

بر اساس آن ، تقسیم به شرح زیر است:

در ابتدا یک چهارم اموال او به شوهرش داده می شود، و مابقی اموال بین بچه ها تقسیم می شود.

به  شما نیمی از یک سهم برادران داده می شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید