دين وفطرت

جایگاه “نماز استخاره” در دین ما چیست؟

 

در مورد نماز استخاره احادیثی وجود دارد که یکی از آنها این است:

“پروردگارا! اگر می‌دانی ‌که این‌ کار برای دین و دنیایم و سرانجام کارم خير و بهتر است‌، پس آن را برایم میسر و مقدور و مبارک ‌گردان‌. و اگر می‌دانی‌ که این ‌کار برای دین و دنیایم و سرانجام ‌کارم شر و ضرر است‌، پس آن را از من منصرف‌ گردان و مرا از آن منصرف ساز، و آنچه ‌که برایـم خیر و بهتر است هر جا که باشد مقدر فرما، سپس مرا به آن راضی و خرسند گردان‌«. صحیح بخاری (1109)

استخاره به معنی طلب خیر از خداوند است. یعنی اگر شما “پروردگارا به من خیر عطا کن” می گویید دیگر استخاره کردید. شما می توانید نماز خوانده و دعا کنید ولی خواب استخاره وجود ندارد و دروغ است.

ولی امروزه بعضیها استخاره را اینچنین می فهمند که برای استخاره پس از نیت کردن نماز می خوانند و دعا می کنند و گویا آنچه را که نیت کرده است، در خواب به او نشان دهد. در دین ما چنین استخاره ای وجود ندارد.

 

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید