دين وفطرت
جهان های موازی و نحوه سفر به آنها

جهان های موازی و نحوه سفر به آنها

 

قرآن هفت جهان موازی را برای ما تعریف می کند، این جهان های موازی در واقع حوزه های فضا- زمانی مستقلی از جهان ما هستند.:

الله آن كسى است كه هفت آسمان و همانند آنها هفت زمين آفريد. امر در ميان آنها فرود مى‌آيد، تا بدانيد كه الله بر هر چيزى تواناست، و به راستى دانش وى بر همه چيز احاطه دارد. * الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير و أن الله قد أحاط بكل شيء علما [ طلاق 12 ]

این جهان های موازی در ابعادی فراتر از چهار بُعد فضا- زمانی جهان ما هستند و چون ما فقط قادر به درک سه بعد مکانی هستیم به همین خاطر برای ما قابل دیدن نیستند و جهان هائی ناپیدا هستند:

جنتهای عدن كه رحمان به بندگانش در جهان ناپيدا وعده داده است. در حقيقت وعده او انجام شدنى است.* جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا [ مريم 61 ]

اين جهان های موازی بصورت طبقاتی در کنار یکدیگرن و هیچ تفاوتی با هم ندارند

آن کسی كه هفت آسمان را تو در تو خلق کرد ، در آفرينش رحمان هيچ گونه تفاوتی نمى بينى. بازبنگر آيا خللی مى بينى؟ * الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور [ ملك 3 ]

همچنین قرآن برای خروج از این جهان و ورود به جهان‌های دیگر را با استفاده ازخميدگي فضا- زمان و پديده کرمچاله ها (منافذ آسمانها ) ممکن می داند اما گوشزد می کند ؛ احتياج به انرژي بسیار زیادی برای پایداری کرم چاله ها و گذر از آنها را داریم :

اى گروه جن و انس اگر می توانيد از منافذ آسمانها و زمين به بيرون رخنه كنيد! نمي توانيد رخنه كنيد مگر با قدرت واقتدار * يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان (33) الرحمن

قرآن به کرم چاله ها وقتی آماده برای گذر شوند « باب» ( دروازه) می گوید !؟ و همچنین مشخص می کند ؛ عبور از این دروازه ها همراه با گيجي و تلوتلو خوردن است كه مانند راه رفتن افراد مست مي باشد چون به اين حركت « تعرج » گفته که شاید بعلت وجود فشار زیاد و همچنین جنس گذرگاه که بی ثبات است حرکت در آن مانند تلو تلو خوردن مستان می شود !؟

و اگر دروازه های آسمان را بر آنان مى گشوديم كه عروج مي كردند. قطعا مى گفتند در حقيقت ما در اثرمستي ، توهم مي بينيم يا شايد هم جادو شده ايم!؟ * ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون (14) لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون (15) حجر

ودرسوره نجم ،نحوه سفر در کرم چاله ها تشریح شده:
 
براي گذرازميانبر كرم چاله ها مي بايست در حوزه نيروي آنها قرار گرفت كه آنرا «افق رويداد» می گویند که قرآن آنرا «افق اعلي» نامیده:

« ابرقدرتــــي» كه به او علم آموخت همان زيباي قدرتمند و عاقل كه مسلط شد ؛ او در افق اعلي بود *علمه شديد القوى (5) ذو مرة فاستوى (6) وهو بالأفق الأعلى (53:

و زمانیکه محمد در افق رويداد قرار گرفت ؛ به درون کرمچاله کشیده شد:

سپس «بصورت شيب دار» نزديك آمد و نزديكتر شد  ثم دنا فتدلى (8) نجم

استفاده از لفظ نزديك و نزديكترحاكي ازجابجائي و كشش از هر دوطرف ميباشد وهمچنين استفاده از صفت «شديد القوى» نشان دهنده، توانائي و قدرت روح مقدس خدا براي اعمال نيروی عظيم مورد نياز جهت پايداري كرم چاله مي باشد تا اينكه اين فاصله آنقدر كوتاه مي شود كه به اندازه طول دو كمان ميرسد!؟

تا به قدر «دو كـمـــــــان» يا نزديكتر شد * فكان قاب قوسين أو أدنى (9)نجم

در اینجا استفاده ازلفظ شيب دار وكمان بسيار هوشمندانه است!؟ زيرا براي نشان دادن مقياس طول كه بصورت دو كمان روبروي هم قرار گرفته باشند. شكل شماتيك اتصال دو جهان توسط كرم چاله ها را به ما نشان مي دهد؛بدين صورت(
 
وعلاوه برنشان دادن اين فاصله ،كشيدن زه كمان نيز اشاره به استفاده از نيروي كششي ، براي كشيدن لبه منافذ دو جهان و بهم رساندن دو لوله براي ايجاد معبركرم چاله است تا محمد كه درطرف ديگرافق اعلي(افق رويداد) قرارداشته بتواند از آن گذر كند

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید