دين وفطرت
حکم اهدای عضو بعد از مرگ مغزی چیست؟

حکم اهدای عضو بعد از مرگ مغزی چیست؟

حکم اهدای عضو بعد از مرگ مغزی چیست؟
سؤال: حکم اهدای عضو بعد از مرگ مغزی چیست؟
جواب: اهدای عضو بعد از مرگ مغزی حلال است و مشکلی ندارد. چه خود فرد وصیت کرده باشد، چه نکرده باشد فرقی نمی کند.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید