دين وفطرت

حکم بازیگری در سریال ها

 

السلام علیکم

در برخی از سریال ها مردان و زنان نا محرم به یکدیگر دست می دهند حتی کارهای محبت آمیز انجام می دهند.  بازیگری مانند این سریالها چه حکمی دارد؟

علیکم السلام و رحمت الله

به طور کلی نمی توان گفت که بازیگری در سریالها قطعا  جایز نیست. زیرا حرمت و حلت در حرفه نیست، بلکه در عمل است.

همه ما می دانیم که سریالهایی وجود دارد که در آنجا اخلاق، خوبی و انسانیت تبلیغ می شود و در آنجا کارهای ضد شئونات اسلامی وجود ندارد. بازیگری مانند این سریالها اشکالی ندارد.

اما آن سریالهای که در آنها زنان و مردان نا محرم و بدون رعایت پوشش اسلامی بازی می کنند و با مردان نامحرم نشست و برخواست می کنند جایز نیست. برخی از این سریال ها داستانهای عاشقانه ای را دنبال می کند.

نکته قابل توجه اینست که مشاهده اینگونه سریال های “ضد اخلاقی” جایز نیست زیرا در آن اخلاق منهدم می شود و در آن فقط با فضائل اسلامی مبارزه شده است.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها