دين وفطرت
حکم رابطه جنسی دهانی یا اورال سکس

حکم رابطه جنسی دهانی یا اورال سکس

حکم رابطه جنسی دهانی یا اورال سکس
سؤال: با سلام. نظر شما در باره آنال سکس را دیدیم که می گویید حرام است. باشد، اما جالب است که بدانیم اورال سکس چه طوره؟
جواب: وعلیکم السلام.
 استفاده از دهان به عنوان یک ارگان جنسی و تخلیه در آن – حرام است. وقتی قرآن و سنت آنال سکس (رابطه از پشت)را حرام دانسته، و آن را موجب عذاب الهی اعلام کرده، به طور اولی رابطه اورال را (حکم آشکار است) حرام می داند. علاوه بر این، چنین رابطه ای نه با فطرت سازگار است، نه با علم پزشکی و نه در چارچوب اخلاقی می گنجد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید