دين وفطرت
حکم فروش ارزان در قبال گرفتن قرض

حکم فروش ارزان در قبال گرفتن قرض

حکم فروش ارزان در قبال گرفتن قرض

سؤال: آيا جايز است كسى مالى را به ديگرى به كمتر از قيمت بازار بفروشد، به شرط اينكه خريدار مقدارى به او قرض بدهد؟

مثلا قیمت جنس 150 تومان و من آن را به قیمت 125 به او می فروشم و در قبال می گویم که من که به کسی به این نرخ نمی دهم پس 1 ملیون پول قرض بده

جواب: در واقع شما وقتی این طلب را یعنی قرض را درخواست می کنید، در قبال آن یک سودی هم می پردازید. یعنی آن قیمت جنسی که شما ارزان تر می فروشید، درحقیقت سود آن فرد خواهد شد که این ربا است و حرام می باشد.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید