دين وفطرت
حکم قربانی عقیقه

حکم قربانی عقیقه

حکم قربانی عقیقه

سوال: حکم قربانی عقیقه، که برای بچه های تازه متولد شده می برند چیست؟

جواب: قربانی که برای شکر تولد بچه می برند عقیقه گفته می شود.

“العقیقه” در زبان عربی به معنای موی سر نوزاد تازه متولد شده می باشد. روزی که قربانی عقیقه بریده می شود،  باید موهای سر نوزاد را اصلاح کرد؛ به این دلیل به آن قربانی عقیقه گفته می شود.

پیامبر(ص) برای این قربان که به منزله شکر بریده می شود، “نسکه” که از  ریشه نسوک گرفته شده به معنای اطاعت و عبادت است را به کار برده است. (موطی،عقیقه، 1، نسی، عقیقه، 1 احمد ابن حنبل، مسند،2/182)

عایشه ام المومنین چنین روایت می کند که: پیامبر(ص) یک هفته بعد از تولد نوه هایش، حسن و حسین، قربانی عقیقه را بریده و اسمهای آنها را گذاشتند. (ترجمه ترجید السارح، جلد11، صفحه 401)

پیامبر(ص) این قربانی که در دوران جاهلیت فقط برای تولد نوزادان پسر بریده می شد را برای تولد نوزادان دختر نیز توصیه فرموده اند.

از دیدگاه مذاهب شافعی، مالکی، وحنبلی بریدن این قربانی سنت می باشد. در مذهب حنفی مباح می باشد، و همچنین در برخی منابع مندوب می باشد. با توجه به این اطلاعات، نبریدن این قربان باعث گناهکار شدن فرد نمی باشد.

قربانی عقیقه را از تولد نوزاد تا سن بلوغ می توان برید ولی بهتر است در روز هفتم تولد بریده شود؛ این کار مستحب است.

همان طور که می توان گوشت این قربانی را بین همسایه و دوست و آشنا پخش کرد، خود فردی که این قربانی را بریده و خانواده اش هم می توانند از گوشت این قربانی بخورند.

نظریه ها

  • هر دو عبادت یعنی سر بریدن و پرداخت صحیح است و با هم منافاتی ندارند. آن موقع که باید قربانی کرد، نمی شود به جای آن عبادت دیگر را انجام داد. مثلا وقتی حج برای کسی واجب شد، نمی توان به جای آن مثلا روزه گرفت. 

 • سلام علیکم منظور آن است که کاری که پیامبر انجام داده است باید عینا انجام شود

  •  وعلیکم السلام نمی توانیم بگوییم که همه کار 

   را عینا پیامبر باید انجام دهیم. 

   ولی از آنجا که آن حضرت نمونه حسنه هستند، 

   بهتر است مثل ایشان انجام دهیم.

   .ولی در برخی مسادل که خودشان تأکید کردند، باید تقلید کرد. مثلا در مسائل عبادی

 • آیا برای عقیقه می توان پولش را به مراکز خیریه ای که اینکار را انجام می دهند و یا به شخصی که اینکار را انجام میدهد داد؟
  اگر فرد یا مرکز مذکور عینا اینکار را انجام ندهد آیا عقیقه قبول است یا صرف اینکه ما به او سپرده ایم تکلیف از دوش ما برداشته می شود؟

  • اگر قبل از این که پول را بسپارید در باره آن مرکز خیریه تحقیق کردید و مطمئن شده ید که یک مرکز با مسؤلیتی می باشد، دیگر تکلیف از دوش شما برداشته شده است

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید