دين وفطرت

حکم نوشیدن نوشابه هایی که در ترکیبش مقداری از الکل دارد چیست؟

ثابت شده است که در نوشابه های پپسی و کوکاکولا مقادیر کمی از الکل وجود دارد. بنا بر حدیثی کهنوشیدن هر نوع از مشروبات الکلی اگر چه یک قطره و براى چشیدن باشد حرام است” در این مورد حکم نوشیدن نوشابه های که در ترکیبش مقداری از الکل دارد چیست؟

پاسخ:

الکل بصورت کم در بسیاری از مواد غذایی ممکن است موجود باشد ولی آشامیدن بیشتر از این نوشیدنی ها معمولاً سبب مستی نمی شود.  این نوشیدنی ها مست کننده نیستند و  در قرآن کریم  آیه ای وجود ندارد که بگوید “چیزی که دارای ترکیب الکل می باشد حرام است” و در احادیث نیز وجود ندارد.

نکته دیگری که قابل توجه است این است که الکل یک ماده شیمیایی است، بعنوان مثال اگر شما ظرف خوردنی حاوی از نشاسته ای را از شب تا صبح در جای گرم نگه داشده باشید ، آن نیز به الکل تبدیل می شود، ولی هنگام خوردن آن شما را مست نمی کند.

بدین وسیله ملاک این است که اگر نوشیدن زیاد از آن شما را مست نکند حکم تحریم بر آن جاری نمی شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید