دين وفطرت

حکم پولی که انسان آن را پیدا می‌کند چیست؟

سلام علیکم.

حکم پولی که انسان آن را پیدا می‌کند چیست؟  کسی که  مقداری از پول پیدا کرده و نشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود،  چه کار باید کرد؟ آیا می توانم به مسجد بدهد؟

علیکم سلام.

هرگاه  انسان پولی که پیدا کرده ونشانه‌ای نداشته باشد که به واسطه آن بتواند صاحبش را پیدا کند،باید مدتی در آنجا منتظر باشد که شاید صاحبش درجستجوی پولش برگردد و هر وقت پیدا شد به او بدهد.

اما اگر صاحب پول پیدا نشود البته می تواند به مسجد نیز بدهد ولی به توصیه شخصی من بهتر است آن را از طرف صاحبش به فقراء صدقه بدهد.

 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید