دين وفطرت
حکم کاشت موی سر

حکم کاشت موی سر

حکم کاشت موی سر

سؤال: آیا کاشتن موی سر جائز است؟ آیا تغییر خلق الله محسوب نمی شود؟

جواب: هدف از کاشتن مو اعاده موهای ریخته است، لذا حرام نیست. و این عمل از باب تغییر خلق الله نیست.  برخی می گویند چون در آن نوعی فریب و تقلب وجود دارد، حرام است. کاشت مو شبیه وصل مو نیست که حرام است. چرا که در وصل مو به مویی که وجود دارد، دیگری وصل می شود تا از آنچه که هست بیشتر شود. در کاشت مو تلاش بر آن است که موهای از بین رفته برگردد، و در این اشکالی نیست. ممکن است برای جواز به این حدیث استدلال کرد: سه نفر از بنی اسرائیل که یکی کچل، دیگری پیس و سومی نابینا بود. … ملک خواسته بود که مو های ریخته شده دو باره بروید و از کچلی نجات پیدا کند که ملک خواسته او را برآورده کرد…  (صحيح البخاري، باب أبرص وأعمى وأقرع، رقم الحديث 3205).

علاوه بر این حدیث دیگری هم هست که در آن به تداوی امر شده است: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله وما هو قال الهرم (سنن الترمذي، باب ما جاء في الدواء والحث عليه. رقم الحديث 1961 . قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح).

ای بندگان خدا، خود را تداوی کنید. خداوند هیچ مرضی را نمی دهد که شفای آن را نگذاشته باشد. در روایت دیگر نقل شده همه بیماری ها شفا دارد، مگر یکی، وقتی پرسیدند: کدام؟ گفتند: مرگ (سنن الترمذي، باب ما جاء في الدواء والحث عليه. رقم الحديث 1961 . قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح).

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها