دين وفطرت
ختنه

ختنه

ختنه

سوال: آیا ختنه کردن یکی از شرطهای اسلام است؟ اگر فردی در سن بالا مسلمان شود، آیا باید او را مجبور به ختنه کردن نمود یا نه؟

جواب: ختنه کردن یک شرط فطرت است. اولین بار ابراهیم(ع) ختنه شده است. پیامبر(ص) هم هنگامی که سنتهای فطری را می شمردند، ختنه کردن را در درجه اول مطرح فرمودند.

امروزه هم از نظر طبی ثابت شده که همسران مردهایی که ختنه نشده اند بیشتر از زنان مردهایی که ختنه شده اند، به سرطان رحم دچار می شوند.

این سنت فطری ختنه شدن از ابراهیم(ع) به بعد از عادات مسلمانان شده است. با این حال ختنه شدن از شرطهای مسلمان شدن به حساب نمی آید. اگر کسی در سن بالا مسلمان شد ختنه شود بهتر است؛ نباید فراموش کرد که حضرت ابراهیم در هشتاد سالگی ختنه شده است. اما اگر فرد تازه مسلمان شده میل به ختنه شدن ندارد نباید او را مجبور به این کار کرد.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید