دين وفطرت
خوردن غیر عمدی روزه دار

خوردن غیر عمدی روزه دار

خوردن غیر عمدی روزه دار
سؤال: من یادم رفت و نصف شکولات را خورده بودم که ناگهان یادم افتاد که روزه ام. حکم روزه آن روز من چیست؟
جواب: اگر روزه‌دار سهوا (غيرعمدی) چيزى بخورد يا بياشامد، روزه‌اش باطل نمی‌شود.

نظریه ها

  • سلام علیکم

    بقایای مانده از شکلات در دهان را چه کنیم؟

    • و علیکم السلام

      آن را از دهان بیرون کرده به روزه را ادامه  دهید

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید