دين وفطرت
دابة الارض (قسمت 2)

دابة الارض (قسمت 2)

دابة الارض (قسمت 2)
2. روح
انسان از جهاتی شبیه به گیاهان است. همانگونه که گیاهان تبدیل به خاک می شوند، و دوباره از تخم به وجود می آیند. در انسان در رحم مادر بعد از تکامل وجود، به آن روح دمیده می شود.
روح انسان مانند برنامۀ کامپیوتری است، تمام برنامه های مربوط به زندگی در آن وجود دارد. مرگ، مانند، قطع شدن اتصال برقی از وسیله ای که با برق کار می کند. جدا شدن روح از بدن به این شکل است. بعد مانند تخم گیاه، بدن پوسیده می شود. بعد وجود دوباره از آن تخم خلق می شود. و روح دوباره به آن بدن باز گشته و حیات ابدی آغاز می شود. خداوند چنین می فرماید:
و خداوند شما را مانند گیاهی از زمین رویاند. سپس شما را به همان زمین باز می گرداند و بار دیگر شما را خارج می سازد. (سورۀ نوح 71/17-18)
3. علائم قیامت
دابت الارض از نشانه های قیامت می باشد. خداوند متعال چنین می فرماید:
اى مردم، اگر در باره برانگيخته شدن در شك هستيد پس بدانيد كه ما شما را از خاك آفريده‏ايم، سپس از نطفه، سپس از علقه آنگاه از مضغه داراى خلقت كامل واحيانا خلقت ناقص تا قدرت خود را بر شما روشن گردانيم و آنچه را اراده مى‏كنيم تا مدتى معين در رحمها قرار مى‏دهيم. آنگاه شما را به صورت كودك برون مى‏آوريم سپس حيات شما را ادامه مى‏دهيم تا به حد رشدتان برسيد و برخى از شما زودرس مى‏ميرد و برخى از شما به غايت پيرى مى‏رسد به گونه‏اى كه پس از دانستن بسى چيزها چيزى نمى‏داند و زمين را خشكيده مى‏بينى ولى چون آب بر آن فرود آوريم به جنبش درمى‏آيد و نمو مى‏كند و از هر نوع رستنيهاى نيكو مى‏روياند.اين قدرت نماييها بدان سبب است كه خدا خود حق است و اوست كه مردگان را زنده مى‏كند و هم اوست كه بر هر چيزى تواناست .و هم آنکه رستاخیز آمدنی است و شکی در آن نیست. و حقیقت خداست که کسانی که در گور هستند بر می انگیزد. (سوره حج، 22/5-7)
آیا به آسمان بالای سرشان نگاه نکردند، که چگونه آن را بر افراشتتیم و چگونه ستارگان را زینت بخشیدیم! و هیچ شکاف و ناموزنی در آن نیست! و زمین را گستراندیم و در آن کوههای عظیم افکندیم، و از هر گیاهی رویاندیم. تا وسیله بینایی و بیداری هر توبه کاری باشد. و از آسمان آبی پر برکت فرو فرستادیم، آنگاه باغها و دانه هایی را که درو می کنید رویاندیم. همه اینها برای روزی بخشیدن به بندگان است. و به وسیله باران زمین مرده را زنده کردیم. آری زنده شدن مردگان هم به این صورت می باشد. (سوره ق، 50/6-11)
قبل از دوباره زنده شدن، همه جانداران خواهند مرد. آیات راجع به این موضوع از این قرار است:
“ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید، که زلزله قیامت چیزی سهمگین است.روزی که هر زن شیردهی از نوزادش غافل شود، و هر زن آبستنی بی اختیار وضع حمل کندو مردمان مست را بینی در حالی که مست نیستند. ولی عذاب الهی سخت و سنگین است. (سوره حج 22/1-2)
در آن زمان، با زلزله ها و لحظات پیش بینی نشده مرگ فرا می رسد. باید برای این امر حاضر بود. اما انسانها به جای آماده کردن خود می خواهند زمان آن را بدانند. خداوند چنین می فرماید:
” از تو درباره قیامت می پرسند که استقرار آن چه وقت است؟ بگو علم آن نزد پروردگار من است. هیچ کس جز او هنگام آن را آشکار نمی سازد. این امر بر اهل آسمانها و زمین دشوار است. قیامت ناگهان به سراغ ما می آید. از تو می پرسند چنانکه گویا تو از وقوع آن آگاهی، بگو علمش تنها نزد خداست. ولی بیشتر مردم نمی دانند. (سوره اعراف، 7/187)

نظریه ها

    • وعلیکم السلام

      کارهای خاصی نمی طلبد – انجام واجبات و دوری از محرمات!

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید