دين وفطرت
.درباره خونی که بعداز ولادت  از چهل روز زیاد طول بکشد

.درباره خونی که بعداز ولادت از چهل روز زیاد طول بکشد

سلام من ۲۷ سال دارم و دارای یک دختر میباشم، از مدت ۴ ماده بدینسو خونریزی دارم این خونریزی قسمی است که به مدت یک هفته توقف دارد و بعداٌ دوباره شروع میشود. ۳ بار به ماه تخصص مراجعه کردم دارو گرفتم اما هیج اثر نداشت. سوال اینچا است که آیا روزه ام را بگیرم مجاز دارد و شیوه  نماز خواندم چگونه باشد آیا غسل بگیرم در هر بار نماز و یا اینکه تنها به وضو ء کردن اکتفا کنم؟

 علیکم السلام خواهر محترمه  روزه گرفتن زن حایض هیچ مشکلی ندارد میتوانید در وقت حیض تان نیز روزه تان را بگیرید ونماز تان را ادا بکنید واینکه شما در مدت چهار ماه میشود خون میبینید این در کتب فقه حیض محسوب نمیشود  حیض حد اقلش ۳ روز وحد اکثرش ۱۰ روز زمان  تعیین شده هست واینکه شما مدت چهار ماه میشود یک هفته  توقف مینماید بعدا دوباره شروع میشود میگویید . در این حالت  خون که شما میبینید نه حیض محسوب میشود نه نفاس ممکن یک مریضی هست در وجود شما پیدا شده خداوند جل جلاله هر چه زودتر شفا ء عاجل برایتان نصیب بکند
خلاصه شما روزه تان را بگیرید ونماز تان را ادا بکنید مجبور نیستید برای هر نماز غسل  ویا وضو بگیرید چون  وضو  تنها بعداز شکننده های وضو  فرض میباشد که  در سوره مائیده آیه 6 بیان شده هست ودرین آیه کریمه خون شکننده وضو محسوب نمیشد هیچ آیه ویا حدیتی نیست که خون از شکننده های وضو باشد بالعکس احادییثی موجود هست پیا میبر گرا می صلی الله علیه وسلم خون از وجود مبارک شان جاری باشد نمازش را ادا میکرد

و غسل نیز  در سه حالت واجب میباشد بعداز مباشرت جنسی ، بعداز احتلام وبعداز اینکه از حیض  ویا از نفاس پا ک شدید این خونیکه شما میبینید قبلا هم گفتیم نه حیض محسوب میشود نه نفاس
فلهذا گرفتن روزه وادا نمودن نماز بالای شما واجب میباشد این وجیبه دینی تان هست باید درین حالت روزه ونماز تان را  ترک نکنید حتما بجا بیارید

ما را در فضای مجازی دنبال کنید