دين وفطرت

در باره احسان دادن با پول حرام

باسمه تعالی با عرض سلام و خسته نباشید.

یکی از نزدیکانم  بصورت علنی با کسب درآمد حرام  به فقیر و نیازمندان کمک کرده و در راه خدا احسان می دهد.  آیا می جایز است از احسانات او استفاده کرد؟

موفق باشید.

پاسخ:

علیکم سلام

در مواردی که انسان یقین دارد احساناتی که به شما تقدیم می کنند از پول ربا است و صاحب آن شرابخور و رباخوراست. حتی در چنین حالت  استفاده کردن از آن آشکالی ندارد. زیرا در این مورد راه سود آن حرام است و خود پول حرام نیست.

پولی که در جیب ماست و ما از آن در زندگانی خود استفاده می نماییم مطمئن باشید که در کارهایی که نمی دانیم مصرف می شود و دوباره به ما برمی گردد.  این بدان معنا نیست که ما نمی توانیم از آن پول استفاده کنیم.  در مساله ربا و ، پول حرام نیست، اما راه کسب پول حرام است

اما بهتر است آن شخص را نصیحت کنید و صحبت کنید و آیاتی را که حرام بودن ربا را بیان می کند برای او توضیح دهید تا او را از این کار دور نمایید.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید