دين وفطرت
در قرآن کریم برای  مکه مکرمه  کلمه « أُمَّ الْقُرَى »  استفاده میشود.  معنی این  کلمه  چه میباشد وبه خواطر کدام شهر استفاده میشود؟

در قرآن کریم برای مکه مکرمه کلمه « أُمَّ الْقُرَى » استفاده میشود. معنی این کلمه چه میباشد وبه خواطر کدام شهر استفاده میشود؟

در قرآن کریم برای  مکه مکرمه  کلمه  «أُمَّ الْقُرَى »  استفاده میشود.  معنی این  کلمه  چه میباشد  وبه خواطر کدام شهر استفاده میشود؟

در سوره زخرف از  آیه  31 یاد میگیریم که مردم مکه ( باییست قرآن از هر دو شهر به یکی آن نازل میشد میگفتند. قصدش از همین دوشهر یکی آن مکه مکرمه میبا شد واین را از قرآن کریم بصورت واضح یاد میگیریم چون در قرآن کریم در دو آیت از مکه مکرمه به نام " ام القری"  یاد میشود (وَکَذَلِکَ أَوْحَیْنَا إِلَیْکَ قُرْآنًا عَرَبِیًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا) وبدین گونه قرآن عربی به سوی تو وحی کردم تا مردم مکه وکسا نی را که پیرا مون آنند هشدار دهی

از مناطق همجوار مکه مکرمه انسان ها قبلاز اسلام به خاطر حج به این جا تشریف میا وردند از همین خواطر  مکه مکرمه قبلاز اسلام هم به این نام یاد میشدند.  قبلاز اسلام یعنی قبلاز بعثت سیدنا محمد صلی الله علیه وسلم  به پیامبری, مکه مکرمه  به  این نام یا د میشدند. در واقع این نشان میدهد که در قرآن کریم یک نام مکه مکرمه ام القری میبا شد در دو جا قرآن کریم از مکه مکرمه به این نام یا د نموده است. در عین وقت امکان این میرود که مکه مکرمه در زمان جاهلیت  تنها مرکز عبادت نبوده بلکه مرکزتجارت وکلتور هم بوده است . از همین با بت این شهر به نام ام القری معروف شده است.

مآخذ : فاتح اوروم, تصدیق , تبیین ونسخ« نشرات وقف سلیمانیه استانبول 2016صفحه91»

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها