دين وفطرت
«دین اسلام» یعنی تسلیم شدن در مقابل قوانین خداوند

«دین اسلام» یعنی تسلیم شدن در مقابل قوانین خداوند

پس آیا جز قوانین الله را مى‌ خواهند؟ * أفغير دين الله يبغون [ آل عمران 83 ]

و ابراهيم و يعقوب، پسران خود را به همان سفارش كردند؛ «اى پسران من، الله براى شما اين قوانین را برگزيد؛ پس، البته نبايد جز مسلمان بميريد.» ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون (2:132)

پس قوانین خدا در هر کدام از کتابهایش خالص و پایدارند و هیچکدام منسوخ نشده اند و کسانی ، که برخلاف کلام خدا و تنها از روی تقلید کتابهای خدا را منسوخ میدانند تنها پیروی از شیطان می کنند و مشرکند:

و روی خود را بسوی اين قوانین پايدار كن ، پيش از آنكه روزى از الله فرا رسد كه برگشت‌ناپذير باشد * فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون [ الروم 43 ]

کسانی ، که برخلاف کلام خدا و تنها از روی تقلید کتابهای خدا را تبدیل شده و دارای تضاد با هم می دانند تنها پیروی از شیطان می کنند و کافر ومشرکند چون خداوند تضمين حفاظت از كلامش را در برابر تبديل داده یعنی کلمات الله در صحف انبياء و تورات و انجیل و قرآن را کسی نمی تواند تبدیل کند:

و کلام مالکت به صدق و داد، سرانجام گرفته است؛ و هيچ تبدیل کننده ای براى كلمات او نيست؛ و او شنواى داناست * وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع الْعليم (115) انعام

پس کسانی که خودشان را عالم و مفسر قرآن می دانند ولی برخلاف کلام خدا و تنها از روی تکبر و جهل ، لجوجانه کتابهای خدا را منسوخ یا تبدیل شده ویا دارای تضاد با هم می دانند تنها پیروی از شیطان می کنند و کافر ومشرکند چون خداوند صراحتأ پیروان تورات را به استفاده از کتاب خودشان می خواند: 
 و چگونه تو را داور قرار مى‌دهند، با آنكه تورات نزد آنان است كه در آن حکم الله است؟ و كسانى كه به موجب آنچه الله نازل كرده حكم نمی كنند كـافرند وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ( 43 ) ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ( 44 ) مائده

و کسانی که خودشان را عالم می دانند ولی برخلاف کلام خدا و تنها از روی تقلید و تکبر کتابهای خدا را منسوخ یا تبدیل شده ویا دارای تضاد با هم می دانند ، تنها پیروی از شیطان می کنند و کافر ومشرکند چون خداوند صراحتأ پیروان انجیل را به استفاده از کتاب خودشان می خواند:

اهل انجیل نیز باید به آنچه الله در آن نازل کرده حکم کنند! و کسانی که بر طبق آنچه الله نازل کرده حکم نمی‌کنند، فاسقند.وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون (5:47)

پس کسانی که خودشان را عالم می دانند ولی برخلاف کلام خدا و تنها از روی تکبر کتابهای خدا را منسوخ یا تبدیل شده ویا دارای تضاد با هم می دانند تنها پیروی از شیطان می کنند و کافر ومشرکند چون خداوند برای پیروان هر کتابی شریعت و مناسکی قرار داده که با پیروی و تسلیم شدن در برابر قوانین کتابشان ، مسلمان محسوب می شوند ؛ لذا قوانین خدا برای هر امتی فقط در کتاب مربوط به همان امت است و این همان اسلام ناب یا تسلیم بودن در مقابل کلام خداست که باعث خشنودی او از این تسلیم شدگان یا مسلمانان می شود ؛ پس تمامی مردمی که تنها تسلیم قوانین خالص کتابهای «تورات و انجیل و قرآنند» مسلمانند !؟

براى هر يك از شما شريعت و راه روشنى قرار داده‌ايم. و اگر خدا مى‌خواست شما را يك امت قرار مى‌داد، ولى تا شما را در آنچه به شما داده است بيازمايد. پس در كارهاى نيك بر يكديگر سبقت گيريد و در میان آنها ، طبق آنچه الله نازل کرده، داوری کن!. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا الخيرات (48) وأن احكم بينهم بما أنزل الله (5:49)

اما پیروان شیاطین جن ، کلام خدا رو تحریف ؛ انکار؛تکذیب و کتمان کرده اند و می کنند چه درصحف انبياء و چه در تورات و چه در انجیل و چه در قرآن

چرا طمع داريد كه به شما ايمان بياورند؟ با آنكه فرقه اي از آنان كلام الله را مى‌شنيدند، سپس آن را بعد از فهميدنش تحريف مى‌كردند، و خودشان هم مى‌دانستند * افتطمعون ان يؤمنوا لكم و قَد كان فَرِيق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقَلوه وهم يعلمون (75) بقره

پس در تورات و انجیل تحریف صورت گرفته اما بیشترین تحریفات در تفاسیر و ترجمه های قرآن انجام شده :
«تحریف» از ریشه «حرف» و از خانواده «انحراف» و «منحرف کردن» است!؟
«تحریف كردن» كلمات با «تبدیل کردن»كلمات فرق دارد؛ «تحریف كردن» يعني پیچاندن مفهوم کلمه ولی چون کلمه اصلی تبدیل نشده و پابرجا هست میشه با فکر و تعقل به مفهوم درست کلمه تحریف شده رسید:

پس چه چیز بعد از اين تو را به تکذیب کردن این قوانین می کشاند ؟فما يكذبك بعد بالدين [ تين 7 ]

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید