دين وفطرت
سؤال در باره تغییرات ژنتیکی جنین

سؤال در باره تغییرات ژنتیکی جنین

سؤال در باره تغییرات ژنتیکی جنین

با ایجاد تغییرات ژنتیکی، سعی بر تغییر جنسیت جنین می کنند. از این طریق زوجها می توانند جنسیت نوزاد خود را تعیین کنند. آیا این کار از نظر دینی جایز است؟

پاسخ: این کار نظم طبیعت را به هم می زند. بر هم زدن نظام طبیعت همیشه به ضرر انسان بوده.  خداوند در قرآن چنین می فرماید:

“ماييم كه هر چيزى را به اندازه آفريده‏ ايم” (سوره قمر 54/49)

هر چیز در حالت طبیعی خود زیباست. خداوند در این باره چنین می فرماید:  همان كسى كه هر چيزى را كه آفريده است نيكو آفريده و آفرينش انسان را از گل آغاز كرد* سپس [تداوم] نسل او را از چكيده آبى پست مقرر فرمود* آنگاه او را درست‏ اندام كرد و از روح خويش در او دميد و براى شما گوش و ديدگان و دلها قرار داد چه اندك سپاس مى ‏گزاريد* (سوره سجده 32/7-9)

فقط انسانها نظم طبیعت را بر هم می زنند، غیر انسان هیچ موجود زنده ای چنین کاری نمی کند.

خداوند در آیه ای دیگر چنین می فرماید: به سبب آنچه دستهاى مردم فراهم آورده فساد در خشكى و دريا نمودار شده است تا [سزاى] بعضى از آنچه را كه كرده‏ اند به آنان بچشاند باشد كه بازگردند(سوره روم 30/41)؛

همان طور که می دانیم خداوند دو راه پیش روی انسانها قرار داده است. یکی مطابق قوانین الهی رفتار کردن و دیگری به رفتارهای نادرست گرویدن. چون آفریننده طبیعت خداوند است، پس تمام قوانین طبیعت مانند قوانین الهی است.

خداوند به شیطان توانایی خلاف علیه قوانین الهی را داده است.

یکی از کارهای شیطان این است که انسانها را خلاف قوانین طبیعی سوق دهد. خداوند چنین می فرماید: و آنان را سخت گمراه و دچار آرزوهاى دور و دراز خواهم كرد و وادارشان مى‏ كنم تا گوشهاى دامها را شكاف دهند و وادارشان مى‏ كنم تا آفريده خدا را دگرگون سازند و[لى] هر كس به جاى خدا شيطان را دوست [خدا] گيرد قطعا دستخوش زيان آشكارى شده است. (سوره نساء4/119)

به تمام این دلایلی که اشاره شد، این کار که زوجها بخواهند مطابق میل خود جنسیت بچه را تعیین کنند؛ چون نظم طبیعت را به هم می زند، جایز نیست.

فرمانروايى [مطلق] آسمانها و زمين از آن خداست هر چه بخواهد مى‏ آفريند به هر كس بخواهد فرزند دختر و به هركس بخواهد فرزند پسر مى‏ دهد.  (سوره شورا 42/49).

ما را در فضای مجازی دنبال کنید