دين وفطرت
سؤال در باره euthanasia

سؤال در باره euthanasia

سؤال در باره اتانازی (euthanasia)

آیا میراندن مریضی که دارد زجر می کشد از شدت درد و هیچ امیدی هم برای زنده ماندن نباشد، یعنی euthanasia جایز است؟

جواب: اتانازی دو نوع است:

  1. قطع کردن دست گاه هایی که مریض فقط با وجود اتصال به آن زنده است؛ در این حالت قطع کردن این آلات سبب قتل آن مریض محسوب نمی شود.
  2. وقتی که پزشکان برای بهبود مریض هیچ امیدی ندارند، و مریض خودش دیگر نمی خواهد زنده بماند. و اگر در این صورت کسی خواسته او را عملی کرده او را بکشد، در واقع جنایت کرده و قتل را انجام داده است. چه نوزاد باشد، چه فرد بزرگ سال در حال احضار، تا روح شان از بدن خارج نشده باشد، حق زندگی کردن را دارند. و در مسأله قتل بین فرد مریض و سالم هیچ فرقی وجود ندارد. زندگی پر از فراز و نشیب است، و کم نیست کسانی که پزشکان جوابشان را داده، هنور هم به زندگی شان ادامه می دهند. باید صبر و تحمل داشت و به زندگی ادامه داد. در قرآن چنین آمده است:

خداوند با شکیبا ورزان است (بقره 153)؛

همان طوری که خودکشی حرام است، خواستن از دیگری برای کشتن خود نیز حرام است.

کسی که در حال مقابله با مرگ  است اگر ایمان بیاورد، مسلمان از دنیا خواهد رفت، و یا از گناهانش توبه کند قبول می شود. خلاصه، کشتن چنین فردی جنایت است و باید مجازات شود.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید