دين وفطرت
سرپا ادرار کردن

سرپا ادرار کردن

 سوال: آیا سرپا ادرار کردن گناه است؟

جواب: در کتب حدیث روایت شده که پیامبر(ص) نشسته ادرار انجام می دادند، این یک سنت است. اما در مواقع ضروری و یا به علت کثیفی مکان، می توان سر پا ادرار کرد. نکته ای که در اینجا باید دقت کنیم، هنگام ادرار کردن نبیاید ادرار به لباس بپاشد. از نظر طبی هم ادرار کردن سرپا باعت بیماریهای پروستات در آقایان می شود. چونکه در حالت ایستاده ادرار کردن مثانه کامل تخلیه نشده و در نتیجه باعث اختلالات مجاری ادرارای می شود. همچنین نکتۀ دیگری که باید به آن توجه داشت ادب می باشد.

اکثراَ انسانها برای رفع نیاز توالت مکانهای خالی و دور از انظار را انتخاب می کنند. به همین دلیل توالت ساخته شده است. و انجام ادرار سر پای آقایان در مکانهای عمومی و یا توالتهای سر پایی مردان، کار زشت و دور از ادب می باشد. با تمام این اوصاف نمی توان گفت که سر پا ادرار کردن گناه است. اما می توان گفت که انجام این کار زشت مکروه می باشد. پیامبر(ص) چنین می فرماید: "سرپا ادرار نکنید. این کار دور از ادب است."

 (ابو داوود طهارت 2)

نظریه ها

  • سلام آیا ادرار کردن در حمام کار درستی است؟ در موارد اضطرار می شود این کار را کرد؟

    • نیاز به غسل نیست اما جایی که ادرار پاشیده است باید شسته شود

ما را در فضای مجازی دنبال کنید