دين وفطرت
شبهه اشکال ادبی در قرآن

شبهه اشکال ادبی در قرآن

شبهه اشکال ادبی در قرآن
سوال: نظر مفسران و ادیبان این است که عطف به حرف «واو» اقتضای تغایر و دوگانگی دارد. پس چگونه است که در آیه «الر تِلْكَ ءَايَاتُ الْكِتَابِ وَ قُرْءَانٍ مُّبِين،» یک چیز بر خودش عطف شده است؟
جواب: باید بگوییم که بین “آیات الکتاب” و “قرآن مبین” تغایر وجود دارد. وقتی خداوند می فرماید “قرآن مبین” باید به معنی اصلی واژه “قرآن” نگاه کرد که قرآن کلمه‌ای است مهموز و از قرء به معنای جمع آوری، مشتق شده است. و آن جمع آوری محکم، متشابه، مثانی است. “مبین” صفت قرآن است. با این توضیح روشن شده است که تغایر بین “آیات الکتاب” و “قرآن مبین” وجود دارد و اشکال “عطف شیء بر خودش” وارد نیست.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید