دين وفطرت
شب قدر کدام شب است؟

شب قدر کدام شب است؟

شب قدر کدام شب است؟
چند تا پاسخ  و پرسش کوتاه
• اگر مسافر، از روی جهل به مسئله قبل از این که به حد ترخص برسد روزه‌اش را باز کند، چه حکمی دارد؟
جواب: باید آن را قضا کند.
• آیا پیامبر(ص) هم شب قدر برایشان مشخص نبود؟
جواب: بله، ایشان هم نمی دانستند کدام شب شب قدر است. فقط معلوم است که یکی از شبهای فرد دهه آخر ماه مبارک رمضان است . درک شب قدر این است که واجبات را انجام داده محرمات را ترک کنیم.
• آیا قرآنی که برای ویترین در نظر گرفته شده را باید قرائت کرد؟
جواب: حتی اگر قرائت نشود، مشکلی نخواهد داشت.
• نماز خواندن در مکان غصبی ، چه حکمی دارد؟
جواب: نماز صحیح است، اما چون مکان غصب شده است، مرتکب گناه شده است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید