دين وفطرت

صدقه جاریه چیست؟

صدقه جاریه چیست و کدام اعمالی است که ثواب و پاداش آن بعد از مرگ انسان برای او مستمر است؟

پاسخ:

صدقه معنای وسیعی دارد و تنها اختصاص به پرداخت پول به فقیر ندارد. صدقه‌ای جاریه، همان  صدقه ماندگار است که جاری و مستمر می باشد و بسیاری از اعمال است که می توان صدقه ی ماندگار محسوب شود و انسان تا مدت ها و حتی پس از درگذشت خود از آثار و ثواب آن برخوردار باشد.  مثلا  ساخت مسجد و مدرسه،  حفر چاه، ، انتشار علم نافع برای انسانها از جمله فرزند صالحی که تربیت کرده و همچنین اعمالی دیگر که برای رضای خدا انجام شود بعد از مرگ انسان نیز منافع آن برای مردم مستمر می ماند. خدای متعال در آیه 12 سوره یس می فرماید:

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ ۚ

ما مردگان را باز زنده می‌گردانیم و کردار گذشته و آثار وجودی آینده‌شان همه را ثبت می کنیم.

همچنین کتاب خدا در مورد اثر صدقه می فرماید:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ

هر نفسى آنچه را پيش فرستاده و بازپس گذاشته بداند.

چه بهتر است برای مسلمان تا زنده هست مقداری از امکاناتی که در اختیار اوست در راه خدا  انفاق کند و برای آخرت خود صدقه جاریه زخیره نماید.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید