دين وفطرت
سقط جنین

سقط جنین

سقط جنین

سوال: حکم سقط جنین (کورتاژ) در اسلام چیست؟

جواب: سقط جنین فقط به شرط اینکه ادامه دادن به حاملگی برای مادر خطر حیاتی داشته باشد جایز است. فقط در این صورت می توان کورتاژ را انجام داد. در غیر این صورت سقط جنین حکم کشتن نوزاد متولد شده را دارد و جنایت محسوب شده و حرام است.

به دلایلی چون، معلول بودن جنین، عقب مانده بودن جنین، بیمار بودن جنین، نمی توان آن را سقط کرد و این کار حرام است و جایز نمی باشد.

صحت نتایج تستهای ژنتیکی و سونوگرافی هم قابل مناقشه است. در بسیاری از موارد دیده شده که پزشکان با انجام سونوگرافی و تستهای ژنتیکی جنین را معلول دیده و تصمیم به کورتاژ جنین می گیرند ولی پس از سقط جنین دیده شده که جنین سالم است. بسیاری از حقوقدانان هم این مشکل را مطرح می کنند.

در نتیجه جز خطر مرگ مادر به هیچ دلیل دیگری نمی توان سقط جنین کرد.

 

 

ما را در فضای مجازی دنبال کنید