دين وفطرت
عبادات مخصوص در شب های خاص

عبادات مخصوص در شب های خاص

عبادات مخصوص در شب های خاص

سؤال: انجام دادن عبادات مخصوص که در خیلی از کتاب های مذهبی بیان شده، از نظر شرعی اشکال ندارد؟ و اگر این اعمال بدعت باشد، نمی توان آن را به عنوان “بدعت حسنه” قبول کرد که اشکالی نداشته باشد؟ مگر در عید گرفتن مثلا میلاد پیامبر (ص) چه اشکالی دارد که شما با آن مخالف هستید؟

جواب: این که برخی عبادات در کتاب های مذهبی مطرح شده است، ملاک برای صحت آن نیست. اتفاقا خیلی از بدعت ها که امروزه رواج یافته است، از چنین کتاب ها نشأت گرفته است.

بدعت در اسلام فی ذاته چیزی خوبی نیست که آن را به خوب و بد یا حسنه و مذمومه تقسیم کنیم. در حدیثی از پیامبر (ص) چنین آمده است:

هر چیزی به دین اضافه شود، مردود است و بدعت. هر بدعت ضلالت است و هر ضلالت انسان را به جهنم می برد. [1]

اما این که میلاد پیامبر(ص) را جشن بگیریم، طبیعی که مخالف شادی به این مناسبت نیستیم. مشکل آنجا شروع می شود که در چنین روز ها عبادات خاص انجام شود. چون این دیگر بدعت است.[1]  نهج الفصاحه صفحه 298

نظریه ها

  • با سلام لطفا چند دعا یا مناجاتی که خواندنش برایمان سودمند است را ذکر کنید.

    • و علیکم السلام
      در دعا از متن خود دعا از ته دل خواندن آن مهمتر است. ادعیه قرآن و دعاهای از صحفه سجادیه دعاهای قشنگی هستند. اما باز هم تأکید می کنیم، در دعا خواندن صمیمیت مهم است.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید