دين وفطرت
عذاب قبر

نظریه ها

  • آیا انسان باید همیشه به یاد اجزای قیامت مثل عذاب قبر و ترس و در روز قیامت باشد یانه فقط یادم باشد که هر کار اینجا انجام دهم در قیامت باز خواست میشوم کافی است؟

    • همین که به یادتان باشد که همه اعمالی انجام شده بازخواست در آخرت دارند، کافیست

    • اگر خوف این داشته باشد که ایمان را دارد از دست می دهد و دارد کافر می شود، آرزوی مرگ اشکال ندارد

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید