دين وفطرت
فرو بردن تمام سر زیر آب

فرو بردن تمام سر زیر آب

فرو بردن تمام سر زیر آب روزه را باطل نمی کند؟!

سؤال: آیا فرو بردن تمام سر توی آب اگر آب بلعیده نشود،  روزه را باطل می کند؟ با تشکر

جواب: روزه را خوردن، آشامیدن و جماع باطل می کند. فرو بردن سر تو آب آن را باطل نخواهد کرد. الا اگر آب از گلو پایین برود، باطل می شود.

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها