دين وفطرت
قرآن تنها مصدر شریعت است

قرآن تنها مصدر شریعت است

“شما ما را به پیروی از قران تشویق میکنید و این کار شایسته ای است، ولی در جواب کسانی که می گویند   “همه چیز که در قرآن نیامده، مثل تعداد رکعات نماز و یا نحوه اقامه آن  ”  چه جوابی دارید؟”

قرآن و سنت یک منبع شریعت است و این اقتضا می کند که بین این دوتا توافق کامل باشد. ما آن سنتی که به این شرط جواب می دهد را می پذیریم. فرق ما از دیگران این است که سنت را مصدر دوم مصدر مستقل شریعت نمی دانیم.

در مورد نماز نیز قرآن کریم اصل وجوب نمازهای پنج گانه و اوقات آنها را بیان کرده اما جزئیات دیگر مثل تعداد رکعات نماز را بر عهده پیامبر(ص) نهاده است، و پیامبر (ص) آن را بیان کرده اند.

 احادیث متواتر راجع به تعداد رکعات به دست رسید که در آن بین مسلمین اختلافی وجود ندارد. وقتی می گوییم قرآن تنها مصدر شریعت است، منظورمان این است که سنت – فقط تفسیر حکیمانه آن است، لذا خود پیامبر (ص) هم فرمود “روایاتی که رسیده باید با قرآن سنجیده شود، آن چه مطابقت با قرآن دارد را بایدعمل کرد و اگر نه باید به دیوار زد “

نظریه

  • وقت سخن ازاین قراربوده پس بایدماازقرآن کریم استفاده کنیم تاجدای دربین مسلمانان نیاید

ما را در فضای مجازی دنبال کنید

فتوا ها