دين وفطرت

قربانی کردن و نحوه تقسیم گوشت آن

آیا تقسیم قربانی به سه قسمت از شروط قربانی است؟  گوشت قربانی را چگونه توزیع کنیم؟

در طول تاریخ‌ قربانی در اقوام و امتهای قبلی نیز  وجود داشت که آداب اجرای آن برخی اوقات اشتباه بوده است. بعنوان مثال در دوران قدیم اقوامی بودند که برای بتها قربانی می کردند. از جمله مشرکین در زمان جاهلیت نیز این عادت داشتند.  بنابر این می توان گفت که قربانی کردن طول تاریخ بشریت از زمان فرزندان آدم شروع شده و تا به امروز ادامه می دهد. واژه قربان از خانواده “قرب”‌ یعنی نزدیکی است.

خدای متعال در این مورد می فرماید:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ( حیوانات  فربه را براى شما از  شعاير خدا قرار داديم در آنها براى شما خير است پس نام خدا را بر آنها در حالى كه برپاى ايستاده‏ اند ببريد و چون به پهلو درغلتيدند از آنها بخوريد و به تنگدست و به بينوا بخورانيد اين گونه آنها را براى شما رام كرديم اميد كه شكرگزار باشيد) .( حج 36)

هر شخصی که قربانی می‌کند می‌تواند گوشت قربانی را هم خودش بخورد و  به خانواده اش بدهد. علاوه بر این می تواند آن را به دوستان و خویشاوندان  و اشخاص فقیر اکرام نماید.

طیق این آیه شریفه افضل آن است كه گوشت قربانی به سه قسمت تقسیم نموده، قسمتی  برای خودش نگه داشته و یک سوم آن را به دوستان و خیشاوندان فقیر داده و یک سوم آن را به فقراء صدقه نمودن مستحب می باشد.

اما اگر شخص قربانی كننده، خانواده‌ای پر جمعیت داشته باشد، در این صورت می ‌تواند یک کم از  گوشت را صدقه بدهد و بقیه اش را  در منزل خود برای مصرف اهل خانواده‌اش صرف کند. از طرف دیگر آنان هم برای این که فلسفه و هدف تشریع قربانی  تحقق یابد می توانند از همان گوشتی که زخیره کرده اند کمی به محتاجان اکرام کنند.

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید