دين وفطرت
محتلم شدن در خواب و حکم روزه

محتلم شدن در خواب و حکم روزه

محتلم شدن در خواب و حکم روزه

سوال: اگر در حین روزه داری خواب مان ببرد و محتلم شویم، حکم روزه چه خواهد شد؟

جواب: فرد اگر در خواب احتلام شده باشد و خودش در حالت روزه باشد، این هیچ ضرری بر روزه او وارد نمی کند. وظیفه فرد محتلم شده غسل جنابت است. حالا یک سوال دیگری را خیلی می پرسند که آیا باید فورا غسل جنابت را انجام داد یا می شود تأخیر انداخت؟ در جواب می گوییم که این به آن وقتی که فرد قرار گرفته بستگی دارد. اگر وقت نماز است، باید فورا غسل جنابت را انجام دهد، و نماز را بخواند. اما اگر هنوز وقت تا اذان مانده باشد، لازم نیست فورا غسل جنابت را انجام دهد. خلاصه غسل جنابت از شروط نماز است، نه روزه گرقتن. یک تذکر دیگر هم این جا خاطرنشان می کنیم که غسل گرفتن روزه را باطل نمی کند. چه غسل تدریجی باشد و چه ارتماسی.

طاعات و عبادات قبول حق باشد! 

مارا از مدیای مجازی متوانید دنبال بکنید